Nettskyen

Vi har sagt at alt og alle er sammenkoblet over nettet i dag. Men det er ikke sånn at vi typisk kobler oss opp mot andre maskiner én til én. Faktisk har vi i mindre og mindre grad arbeidet, filene og programmene våre på våre egne maskiner i det hele tatt.
Det finnes et sted utenfor maskinene – i «nettskyen».
Hva er egentlig skyen? Det som menes med det, er enkelt og greit datasentre, typisk med store samlinger med servere, som tilbyr lagring og prosessering over internett.
I stedet for å være avhengig av våre egne datamaskiner og lokale nettverk for alle mulige oppgaver, kobler vi oss i større og større grad til slike eksterne servere for å lagre filer og kjøre programmer og tjenester for oss. Skyen lar deg kort sagt flytte prosessering og lagring fra din egen – eller bedriftens egen – infrastruktur over til maskiner et annet sted, via internett.
Det er flere fordeler med dette. For privatpersoner kan det gi trygg backup av bilder og filer – og tilgang på disse overalt. For bedrifter er fordelene kanskje enda tydeligere:
Ikke bare slipper hver bedrift å sette opp og å drifte sin egen infrastruktur. Å jobbe i skyen er også mye mer fleksibelt og skalerbart med tanke på lagring og prosesseringskraft. Skal du for eksempel skalere opp eller ned, kan du bare endre hvor mye lagringsplass og prosesseringskapasitet du betaler for – i stedet for å bygge opp eller ned din fysiske maskinpark med IT-utstyr.

Dette kjennetegner skyen

The U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) har formulert følgende egenskaper ved nettskyen:
  • Selvbetjent tilgang: Man kan få tilgang til skyen enten automatisk eller ved behov.
  • Bred nettverkstilgang: Skyen kan nås gjennom internett fra mange ulike datamaskiner, inkludert PC og smarttelefon.
  • Lokalitetsuavhengig ressursdeling: Ressurser kan gjøres tilgjengelig etter behov, og brukerne trenger ikke å forholde seg til deres faktiske plassering.
  • Fleksibilitet: Man kan få tilgang til ressurser i skyen etter behov. For eksempel dersom et firma vokser, kan de fortløpende få tilgang til mer lagring og prosesseringskraft. Skyen er derfor fleksibel.
  • Målte tjenester: Man kan få muligheter til å betale basert på faktisk forbruk knyttet til datalagring og prosessering, heller enn det man estimerer at man vil trenge
Noen eksempler på plattformer og tjenester som assosieres med nettskyen inkluderer Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Microsoft 365 (inkluderer blant annet Microsoft Teams og OneDrive), Google Workspace, Dropbox og iCloud.
Her hvor vi snakker om data, er nettskyen viktig fordi det er nettopp i skyen at veldig mye av dataene finnes. Data er blitt en så viktig ressurs nettopp fordi den ikke er innelåst i alle mulige lokale nettverk og maskiner – men er tilgjengelig hvor som helst og når som helst, via nettskyen.

Tre nivåer i nettskyen

Det er vanlig å dele inn nettskyen i tre «nivåer» – etter hvor mye av driften og funksjonaliteten du må stå for selv. Her er et overblikk: