Tilgjengelighetserklæring for datareisen.no

Alle skal ha like muligheter til å bruke datareisen.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Om erklæringen

Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 26. april 2023. En tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 28. april 2023.
Navn på nettstedet: datareisen.no
Denne erklæringen gjelder nettstedet: https://www.datareisen.no
Ansvarlig for nettstedet: Universitetet i Bergen, organisasjonsnummer 874 789 542

Kravene vi er omfattet av

UiB er omfattet av regelverkene for offentlig sektor, inkludert de 12 nye minstekravene som følger av WCAG 2.1.

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Status på samsvar

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt. Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne av datareisen.no.
  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
Universitetet i Bergen kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på datareisen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Arbeid med universell utforming av ikt

Universitetet i Bergen har et stadig større fokus på universell utforming, og du kan lese mer om arbeidet som gjøres i tilgjengelighetserklæringen til uib.no.