Hvorfor skal jeg bry meg om data?

Oppsummering

I denne seksjonen har vi lært om hvorfor vi skal bry oss om data. Om hvordan data produseres og genereres overalt – hele tiden. Vi har også lært om hvordan stadige fremskritt innen digital teknologi har gjort data til en av verdens mest verdifulle ressurser; en utvikling vi egentlig bare er helt i begynnelsen av.
Data har blitt grunnlaget for store avgjørelser på myndighetsnivå, men er også med oss på noe så hverdagslig som en joggetur. Data er høyt og lavt og allestedsnærværende. Denne eksplosive utviklingen kan beskrives ved hjelp av begrepene datafisering og digital transformasjon.
Vi har sett nærmere på hva data faktisk er, hvor data finnes og hvordan data er så mye mer enn bare tall i et excel-ark. Data kan være symboler, bilder, lyd – så vel som observasjoner og nedskrevne notater. Selv følelser og hvordan vi oppføres oss kan være data!
Vi har også lært om hvordan data har en livssyklus. En reise som følger data fra den oppstår, til man samler og tolker den – til den får en verdi. Dataenes livssyklus og deres steg er utrolig nyttige å skaffe seg en oversikt over. Syklusen kommer vi nemlig til å støte på flere ganger i løpet av dette kurset.
Data er utrolig verdifullt og kan gi oss informasjon vi kan bruke til å løse et hav av problemer. Men hva slags type data skaper du – og hva skjer med dem?
I neste seksjon skal vi ta en nærmere titt på hvordan vi kategoriserer data, om hvilken form de tar – og litt om hvordan data kan brukes til å konstruere digitale skygger av deg.

Du må logge inn for å se oppgavene.