Teknologi og sånn

Du har nå litt bedre oversikt over hva data er og hvordan vi genererer og bruker data. Nå skal vi dykke ned i det tekniske. Men aller først: Hvor langt kan du telle på fingrene?

De fleste kommer til ti. Lærer du å telle med totallsystemet (binær), kan du imidlertid gjøre det ganske mye bedre: Da kommer du helt til 1024.
Dette er magien i 0 og 1. Disse vil du bli bedre kjent med i dette kapittelet.
Den digitale transformasjonen kunne åpenbart ikke funnet sted uten digital teknologi. I dette kapittelet vil vi derfor dykke ned i denne teknologien, og se på både hvilke teknologier datafiseringen og den digitale transformasjonen avhenger av, og hvilke andre teknologier som igjen er avhengige av data.
Her vil vi se overordnet hvordan data og datamaskiner faktisk fungerer. Og vi vil se det økosystemet av teknologier som digitale data er del av, fra nettverk, protokoller og programmering til kunstig intelligente systemer, tingenes internett og digitale tvillinger.
Sist, men ikke minst skal vi snakke om sikkerhet. La oss sette i gang!

Kapittel 2

Dette lærer du

Hva er forskjellen på analoge og digitale data? Hvordan behandles data i en datamaskin? Hvilke andre teknologier er data avhengig av – og hvilke andre teknologier er avhengige av data?
I dette kapittelet vil vi se på alt dette som har med teknologien rundt data å gjøre.
Her vil du også blant annet bli kjent med grunnleggende prinsipper i koding, se hvordan vi kan sikre oss mot at dataene våre havner på avveie eller blir misbrukt – og til og med lære hvordan vi lager kunstig intelligente systemer!
Hva venter du på? Reisen fortsetter her!