Ta data i bruk

Du har nådd målstreken!

Husker du da vi snakket om data literacy tilbake i første kapittel? Det kan forklares som evnen til å lese, forstå, analysere og tenke kritisk om data og dens bruk. Det er bra at flere øker sin data literacy, for det gir flere mulighet til å delta i et stadig mer datafisert samfunn.
Det er dette Datareisen fremfor alt har handlet om.
Når du evner å sette sammen det du har lært i dette kurset, har du et godt utgangspunkt for å forstå hvordan den digitale verden virkelig fungerer, og du kan ta en aktiv rolle i datadrevne avgjørelser og prosesser.
Det betyr at du kan se sammenhenger mellom teori og praksis, om lover og etikk, om hva som er lov og hva som er greit. Det innebærer at du forstår hvordan dataens livssyklus fungerer og hvordan data skaper innsikt og verdi. Du ser mulighetene og utfordringene ved å nyttiggjøre deg av data og digital teknologi i praksis.
Nå er det opp til deg å se tittelen her som et imperativ: Ta data i bruk!
Hva vil du bruke det til? Lykke til!