Slik får vi tak i data

I de første kapitlene har vi lært mye teori om data: Hva det er, hva det gjør med samfunnet, og hva slags teknologi som er involvert.

I dette og de neste kapitlene skal vi gi et litt mer praktisk perspektiv. Du vil lære hvor og hvordan du kan få tak i data, hvordan du kan gå frem for å gjøre dem brukbare, og til slutt: hvordan du faktisk tar data i bruk.
Vi begynner, i dette kapittelet, med å se på hvor og hvordan vi kan finne nyttige data. Men før vi går i gang: Aller først må du vite hva du egentlig vil oppnå med å samle inn data.

Hva er reisemålet?

Noen ganger vil du reise for reisens skyld, og se hvor vinden blåser og veien tar deg. Men en reise trenger som regel en destinasjon for å gi mening. På samme måte må datainnsamling også ha et mål. Det første du må gjøre hvis du vil ha tak i data, er derfor å vite hva du ønsker å oppnå med dem.
Du må med andre ord kunne identifisere et problem eller en utfordring som data kan hjelpe deg med. Deretter kan du se hvilke data du kommer til å trenge og hva du bør gjøre med dem. Å identifisere problemer er gjerne det første du gjør i et datadrevet prosjekt, og er en metode for å sørge for at du beveger deg mot målet du har satt deg på en best mulig måte.
Si at du jobber i byggebransjen og har et mål om å effektivisere et byggeprosjekt. Et problem kan være at virksomheten som utfører arbeidet bruker for mye tid på å finne dokumenter, lese fakturaer, rapportere og registrere. Kanskje går maskiner på tomgang? Kanskje du finner avgjørelser basert på magefølelse eller erfaring, som heller kan baseres på et datagrunnlag?
Når du har identifisert et problem, vet du hva du trenger å finne ut av. Kanskje du synes vi blir litt vel problemfokuserte her. Men egentlig er det ganske fint å stoppe opp og tenke litt gjennom hvilke problemer man kan være med på å løse hver dag – og om vi kan gjøre det på en enda bedre måte.
Det kan være snakk om å løse store og allment viktige problemer som vi møter på sykehuset, i skolen, i kritisk infrastruktur og i regnskogen. Og det kan være små intrikate problemer som vi møter i arbeidshverdagen vår med salg og markedsføring, produktutvikling, drift, rådgivning, reparasjon og innovasjon.

Kapittel 3

Dette lærer du

Med dette i mente kan vi se på hvordan vi får tak i data. Vi har jo sett på hvordan data genereres og brukes. Men hva slags typer data finnes? Hvor finner du dem – og hvordan kan du samle dem inn? Det vil du lære om i dette kapittelet.
Sist, men ikke minst, vil vi se på hvilke data du har lov til å samle inn. Det er utrolig mye du kan oppnå når du får tak i spennende data og vet hvordan du kan bruke dem på en fornuftig måte. Men det er vel så viktig at du kjenner til hvordan du behandler opplysningene på lovlig vis. Om du ikke allerede har gjettet det, skal vi snart ta en nærmere kikk på GDPR.