Gjør dataene brukbare

Når man jobber med data, vil gjerne 80-90 prosent av tiden brukes til å samle og klargjøre data for å kunne sammenligne, analysere og ta dem i bruk.

Spør du idrettsutøvere hvordan hverdagen deres ser ut, vil de svare at mesteparten av tiden går med til forberedelser. De trener, restituerer, analyserer og gjør seg klare til det ene øyeblikket hvor summen av forberedelsene forhåpentligvis skal vise seg i form av et godt resultat.
Omtrent det samme svaret vil du få fra en som jobber med å nyttiggjøre seg av data.
På samme måte som at det ligger det masse hardt arbeid – trening, restitusjon, kosthold og analyse – bak idrettsutøverens imponerende og eksplosive prestasjon, ligger det altså et viktig forarbeid til grunn for nyttiggjøring og bruk av data.
I dette kapittelet skal vi lære om en del av det som går inn i dette forarbeidet.

Innsikt

Derfor jobber vi «baklengs» med data

Du husker dataenes livssyklus? I disse kapitlene følger vi egentlig denne nokså kronologisk: Fra innsamling via behandling til verdi.
Men i praksis – når vi faktisk har en situasjon der vi vil bruke data til å finne ut eller oppnå noe – da jobber vi egentlig «baklengs»: Vi starter ved målstreken og definerer hva vi ønsker å oppnå, for så å tråkke opp løypa bakover til startstreken.
Hvilke problemer skal vi løse? Hvordan kan vi bruke data for å svare best mulig på oppgavene og finne den beste veien til mål? Steg for steg nøster vi opp i knuter, tvinner løse tråder – og fletter det hele sammen til en sammenhengende plan. Vi definerer først målet, og gjør deretter de nødvendige forberedelsene for å komme dit.
Hvordan vi kan forberede og klargjøre data på en fornuftig måte, er tema for dette kapittelet.

Kapittel 4

Dette lærer du!

Her skal vi se litt nærmere på begreper som datakvalitet, og løse noen oppgaver som gjør det enklere å forstå hvordan man går frem når man gjør data klar til bruk. Vi skal dessuten bli kjent med databaser.
Dette ligger midt inne i livssyklusen, og har derfor kanskje ikke en praktisk sluttverdi i seg selv. Men det betyr ikke at dette ikke er viktig, eller spennende: Det er det helt nødvendige forarbeidet før vi når målet – den gjennomtenkte serven før den avgjørende smashen!