Derfor er data gull verdt (og verdt å verne om)

Hvilke data skaper du – og hva skjer med dem? Reisen starter her!

Formuer og monopoler blir til. Lovgivere og myndigheter jobber på spreng for å holde tritt. Det vi har opplevd de siste årene er et ville vesten – et heseblesende kappløp lik tidligere tiders gullrush og oljeeventyr, der målet er å sikre kontroll og eierskap over vår tids mest ettertraktede ressurs.
Vi snakker selvfølgelig om data.

Innsikt

Derfor er data i hjertet av digitaliseringen

Ikke bare er data nøkkelen til mer og bedre innsikt. Data er også en forutsetning for (og samtidig et produkt av) alle digitale teknologier, dingser og tjenester – fra sosiale medier til nettbutikker, treningsklokker, tingenes internett og kunstig intelligens. Data er like viktig for disse som oksygen er for deg og meg.
Data kan ikke bare hjelpe oss med å kartlegge hva som har skjedd, men hva som mest sannsynlig vil skje og hva vi vil gjøre i morgen; ikke bare hvor noen har vært, men hvor de trolig kommer til å være.
Det gir oss innsikt i alt fra risiko for alvorlige sykdommer, til hvem som trolig vil være interessert i et produkt eller en tjeneste, eller hvem som er i faresonen for spilleavhengighet. Det kan endre hvilke medisiner vi får, hvilke annonser vi ser og hvor mye lån vi får i banken.
Data er også nøkkelen til effektivisering og automatisering – i hjemmet og kontorene våre, i fabrikker, i byene.
Det er nøkkelen til alt som er digitalt. Og det er, i økende grad … nettopp alt!
Data kan altså være enormt verdifullt. Samtidig er det lett å se medaljens bakside. Data er en ressurs som bør gagne alle, men uten å gå på bekostning av noen. Sånn er det ikke nødvendigvis i dag.
Alt dette vil du lære om her i første kapittel. Her vil du bli kjent med hvordan ikke bare livet og hverdagen vår, men hele samfunnet nå forandres av data.

Kapittel 1

Dette lærer du

Hva er egentlig data og digitalisering – og hva har det å si for meg som privatperson, for arbeidsplassen min og for samfunnet?
Hva er forskjellen på data, informasjon og kunnskap?
Hva slags data finnes om meg der ute, hvor ender de opp, hvem kan se dem og hva gjøres med dem?
I dette første kapittelet vil vi både se på hva data er, hvordan det fungerer, hva det brukes til og hvordan det forandrer samfunnet. Vi vil bli kjent med dataenes livssyklus fra dataene oppstår i en situasjon eller aktivitet, til de tas i bruk. Og vi vil se hva som egentlig skjer med dine data, som kommer fra enhver aktiv eller passiv interaksjon du har med digitale enheter – og hvordan du kan beskytte ditt personvern.