Derfor er data gull verdt (og verdt å verne om)

Data har en reise – og du er med på den

Da var du gjennom det første kapittelet. Gode greier! Du har blitt introdusert for hvorfor data er høyst relevant både i næringsliv, samfunnsliv og privatliv, og forhåpentligvis kan du nå også se for deg både muligheter og utfordringer med data på de ulike arenaene.
Du har vært innom definisjoner av data, og hvordan vi kan definere data som alle slags former for opplysninger, råinformasjon eller verdier i et bestemt format – som igjen kan lagres, overføres og prosesseres etter bestemte regler for å bli forståelig for en mottaker.
Data kan produseres av oss og vår interaksjon med omverden. Data kan hentes ut fra nettsider, sosiale medier og apper. Men også fra fysiske objekter som kaffetraktere og lyspærer i et smarthus som registrerer aktivitet.
Sensorteknologi kan gi oss informasjon om bygninger, veier og store industrielle maskiner, men også om hvordan kroppen vår fungerer. Slik data kan sees på som en råvare og informasjon vi hele tiden kan bruke til å justere, tilpasse og oppdatere produkter og tjenester. Når en smartklokke forteller deg om din puls er det sanntidsinformasjon den baserer sin analyse på. Sammenligner du dette med tidligere funn kan du danne mønstre og se utvikling.
Du har lært litt om hvordan data har en livssyklus og går igjennom en reise fra den oppstår – til den samles, lagres og bearbeides – og videre til å bli innsikt og verdi.
Og vi har sett hvordan data har tatt samfunnet med på en reise; i løpet av de siste 30 årene har verden forandret seg totalt. Internett, smarttelefoner, maskinlæring og kunstig intelligens har snudd opp ned på hvordan vi forholder oss til virkeligheten. Det er data som har styrt denne utviklingen, og det er data som vil ta oss med inn i en fremtid vi knapt klarer å se for oss i dag.
Dette er en reise du er med på – om du så er bevisst det eller ikke. Og jo mer bevisst du selv blir på hva data er og hvordan det kan brukes – jo bedre forutsetninger har du for å delta aktivt i et samfunn som blir stadig mer datafisert.
Allerede nå vet du en del om data. Men akkurat hvordan fungerer dette, sånn rent teknisk egentlig? Hva er bits, bytes og det binære systemet? Og hvordan i alle dager tar man i bruk maskinvare, nettverk, protokoller og nettskyen?
La oss nå gå litt dypere og mer nerdete til verks når vi i neste kapittel ser på teknologi og sånn.